bloomers

?

ads

noun

အမျိုးသမီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီပွတစ်မျိုး

အမျိုးသမီး စက်ဘီးစီး ဒူးကျပ် ဘောင်းဘီတို

  • a pair of bloomers.

bloomer

?

ads

noun

~ bloomer noun; ~ bloomers plural

ads