ball

Noun

ဘောလုံး။ လုံး။

 • a golf ball. a tennis-ball.

အနောက်တိုင်းစုံတွဲကပွဲ။ fml

 • the social season was highlighted by debutante balls.

ခရစ်ကက်တွင် ဘောလုံး တစ်လက်ပစ်။ Brit

  ဘေ့စ်ဘောတွင် ပစ်ပေးသော ဘောလုံးဘေးရောက်လွန်းသဖြင့် ရိုက်မည့်သူက လွှတ်လိုက်သော ဘောလုံး။

  • two balls and one strike.

  ဘောလုံး၊ ဟော်ကီ စသည်တွင် ကစားသူက ကန်လိုက်၊ ရိုက် လိုက်သော ဘောလုံး။

  • send over a high ball.

  မို့မောက် လုံးဝန်းသောအပိုင်း။

  • the ball of the foot i.e. the part near the base of the big toe.

  ဝှေးစေ့။

   ~ balls plural

    Verb

    အလုံး လုံးသည်။

    • ball one's fists.

    လက်သီးကျစ်ကျစ် ပါအောင်ဆုပ်သည်။

    • she balled her fist so that the nails dug into her palms.

    ~ balls 3rd person; ~ balled past tense; ~ balling present participle

     Adjective

     ~ On the ball သွက်လက်ခေတ်မီသော။