associated

Noun

ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသော၊ အသင်းဝင်ဖြစ်သော

    Thesaurus

    associate

    Verb

    ~ associated past tense; ~ associating present participle; derived forms of associate