accumulation

?

ads

noun

mathematics စုစည်းမှု

တဆတဆ စုစည်း များပြားလာခြင်း

စုဆောင်း မိခြင်း

စုပုံလာခြင်း

အထုပ်အထည်

အပုံ

  • The accumulation of wealth, debt.
  • An accumulation of toxic chemicals.

စုပေါင်းနေခြင်း

~ accumulations plural

ads