abnormality

?

ads

noun

သဘာဝမကျခြင်း

ပုံမှန် မဟုတ်ခြင်း

မူမမှန်ခြင်း

  • tests to detect abnormality at birth.
  • abnormalities of the heart.

~ abnormality noun; ~ abnormalities plural

adverb

ထူးထူးကဲကဲ

အဆမတန်

  • abnormalities
ads