bewitching

?

ads

adjective

ညှို့ဓာတ်ရှိသော

စိတ်ဆွဲဆောင်ညွှတ်နူးစေတတ်သော

  • a bewitching smile/girl/performance.

ပြုစားဖမ်းစားနိုင်သော

bewitch

?

ads

verb

~ bewitch verb; ~ bewitching present participle

ads