American

?

ads

noun

အမေရိကန်လူမျိုး

အမေရိကန်နိုင်ငံသား

အမေရိကန်သုံး အင်္ဂလိပ်စကား

  • 'Fag' has different meanings in British and American English.

~ Americans plural

adjective

အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်သက်ဆိုင်သော

မြောက်အမေရိက သို့ တောင်အမေရိကနှင့်သက်ဆိုင်သော

အမေရိကန်

  • An American car.
  • I'm American.
ads