African-American

?

African-American music

ads

adjective

အာဖရိက အမေရိကန်လူမျိုးများ၏ လက္ခဏာများနှင့် သက်ဆိုင်သော

  • Pertaining to or characteristic of Americans of African ancestry

noun

ads