ကာလ

ကြိယာ၏ပြုခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ရှိခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော အချိန်ကို ပြသည်။

  ပစ္စုပ္ပန်ကာလ

  ပြုဆဲ၊ ဖြစ်ဆဲ၊ ရှိဆဲအချိန်အခါသည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလဖြစ်သည်။

   အတိတ်ကာလ

   ပြုခဲ့၊ ဖြစ်ခဲ့၊ ရှိခဲ့ပြီးသော အချိန်အခါသည် အတိတ်ကာလ ဖြစ်သည်။

    အနာဂတ်ကာလ

    ပြုအံ့၊ ဖြစ်အံ့၊ ရှိအံ့သော အချိန်အခါသည် အနာဂတ်ကာလ ဖြစ်သည်။