Scotch

Noun

စကော့တလန်ဝီစကီ။ စကော့ဝီစကီ တစ်ခွက်။

 • Have a Scotch!

~ Scotches plural

  Adjective

  also Scottish စကော့တလန်။ © SCOTTISH

  • Scotch beef/whisky.

  scotch

  Verb

  ဘီးစသည်ကို မလိမ့်ရန် ခုသည်။ ခံသည်။

   ချေဖျက်သည်။ ပယ်ဖျက်သည်။ ပျက်ပြားသည်။

   • a spokesman has scotched the rumors.

   ~ scotches 3rd person; ~ scotched past tense; ~ scotching present participle

    Noun

    ~ scotches plural